به وب سایت مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی خوش آمدید

تلفن

051 337 82 882

مجتمع کارخانجات هبلکس رضوی

بلوار میامی بعد از تصفیه خانه استان قدس رضوی

بلوک 20*25*60