مقایسه فنی و اقتصادی

پروژه های ساختمانی با استفاده از بلوک های هبلکس با در نظر گرفتن سرعت اجرا، نیروی اجرایی کمتر و مصرف ملات کمتر و همچنین کاهش زیاد بارهای وارده به سازه ، صرفه جویی قابل ملاحظه ای را در هزینه مصالح مصرفی موجب می گردد ، عایق بودن هبلکس در برابر گرما و سرما علاوه بر صرفه جویی چشمگیر در فضاهای تأسیساتی و سطح حرارتی برودتی ، موجب کاهش قابل ملاحظه در مصرف انرژی لازم برای سرمایش و گرمایش ساختمان در آینده خواهد شد.

 

جدول مقایسه وزن دیوارها (kg/m2) :

ضخامت (cm)آجر


سفال3D panelهبلکس
101858511065
20360165130130

 

جدول ضریب هدایت حرارتی

موضوع (دیوار 20 سانتی)آجرسفال3D panelهبلکس
ضریب هدایت حرارتی1.811.520.620.13

 

مقایسه سرعت اجرای دیوار های مختلف توسط یک تیم اجرایی در یک روز کاری بر حسب متر مربع

ضخامت (cm)هبلکسبلوک سفالیآجر
10452515
15402010
20305